Financieel

Het vermogen van de FWF wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de doelstellingen van de stichting en om de stichting draaiende te houden.

Geen vergoeding

Volgens de statuten van de Feline Welfare Foundation is het toegestaan de bestuursleden een beloning, vacatie- of presentatiegeld toe te kennen. In onze gedragscode erkennen wij echter dat de FWF een organisatie is van vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor het verbeteren van het kattenwelzijn. Noch de bestuursleden, noch de vrijwilligers van de FWF worden dus vergoed voor hun werkzaamheden. 

Onkosten

Volgens de statuten is een vergoeding van de gemaakte kosten ten allen tijde toegestaan. We vragen echter geen terugbetaling van gemaakte kosten, tenzij die kosten expliciet in de lijst staan van terugbetaalde kosten of dat terugbetaling op voorhand goedgekeurd wordt door het bestuur. In beide gevallen dient men echter de gemaakte kosten aan te tonen.

Financiële verantwoording