De FWF

De Feline Welfare Foundation (FWF) is een organisatie van deskundigen op het gebied van kattenwelzijn die zich nationaal en internationaal richt op het verbeteren van het lichamelijk en geestelijk welzijn van katten.

Geschiedenis

De ‘Stichting Feline Welfare Foundation’ is opgericht op 24 juni 2007 om een nieuwe weg in te slaan met het oude ‘Stichting Felissana’. Waar Felissana voornamelijk gericht was op de lichamelijke gezondheid van raskatten, is het doel van de Feline Welfare Foundation het verbeteren van het welzijn van àlle katten en dit zowel op lichamelijk als gedragsmatig vlak.

Onze activiteiten
  • Het geven van voorlichting over kattenwelzijn, o.a. via stands op evenementen, via symposia, via onze folders, via de website, via sociale media.
  • Het steunen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek.
  • Het adviseren van overheidsinstanties, zowel in Nederland als Vlaanderen.
  • Het adviseren van asielen en opvangen.
  • Het adviseren van bedrijven in de dierenbenodigdheden-sector.
  • Samenwerking met experts en professionals.

In al onze activiteiten staan het natuurlijke gedrag en de natuurlijke behoeften van de kat centraal. Lees meer in het beleidsplan 2020-2025.

ANBI status

De Feline Welfare Foundation beschikt over de ANBI status en is daarmee door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.